CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU

Thương hiệu của bạn không chỉ là logo, tên thương hiệu, hoặc slogan, đó chỉ là yếu tố truyền tải thương hiệu của bạn. Thay vào đó, một chiến lược phát triển thương hiệu tuyệt vời sẽ giúp bạn giao tiếp hiệu quả hơn với thị trường mục tiêu của mình, tạo sự khác biệt, giúp nâng cao lợi thế cạnh tranh. Ngoài việc tạo ra doanh thu trực tiếp, danh tiếng của thương hiệu trong tương lai sẽ là tài sản có giá trị thật bền vững nhất cho doanh nghiệp, góp phần gia tăng thêm giá trị vốn cho chủ sở hữu thương hiệu

MARKETING BẤT ĐỘNG SẢN luôn tư duy để tăng thêm giá trị vào thương hiệu của bạn, bằng cách xác định được những gì doanh nghiệp đang đại diện, hình ảnh truyền tải, các thông điệp truyền thông, cách nhân viên tương tác với khách hàng, ý kiến của khách hàng so với đối thủ cạnh tranh, lời hứa thương hiệu, tính cách thương hiệu của doanh nghiệp được truyền tải … sẽ là toàn bộ những trải nghiệm mà khách hàng của doanh nghiệp tương tác thông qua dịch vụ hoặc sản phẩm.

BỘ CÔNG CỤ GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU MARKETING BẤT ĐỘNG SẢN BAO GỒM

XÁC ĐỊNH BRAND IDENTITY

Thông qua tầm nhìn của một thương hiệu, Chúng tôi giúp bạn định hình (1) cảm hứng thương hiệu, (2) cá tính thương hiệu, (3) lời hứa thương hiệu, (4)) khác biệt hoá thương hiệu, (5) tuyên bố định vị thương hiệu, (6)) kiến trúc thương hiệu, (7)) kiểm toán thương hiệu, (8) chiến lược thực thi phát triển thương hiệu,

XÁC ĐỊNH BRAND STRATEGY

Ngoài những phân tích mô hình kinh doanh, hành vi khách hàng, Chúng tôi còn giúp bạn phân tích SWOT và hoạch định hướng đi chiến lược thương hiệu, phân tích USP sản phẩm. Tất cả các hướng đi đều hoạch định rõ ràng và xuyên suốt, những tiêu chí Brand Strategy

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG

Thông điệp truyền thông mạnh mẽ sẽ giúp thương hiệu của bạn nâng cao vị thế thương hiệu. Các chuyên gia tiếp thị của chúng tôi sẽ tối ưu hóa chiến dịch của bạn để thúc đẩy các khách hàng tiềm năng hành động

TRIỂN KHAI & THỰC THI

Chiến lược được đánh giá hiệu quả và thành công khi bạn kiểm soát được toàn bộ quá trình triển khai thực thi, MARKETING BẤT ĐỘNG SẢN tạo các chiến dịch hiệu quả bằng cách sử dụng các công cụ và nền tảng phù hợp nhất cho thương hiệu của bạn

 

MARKETING BẤT ĐỘNG SẢN

 

logo_m logo_m

CHÚNG TÔI TIN RẰNG MỖI THƯƠNG HIỆU ĐỀU ẨN CHỨA NHỮNG Ý NGHĨA SÂU XA VÀ NHIỆM VỤ CỦA CHÚNG TÔI LÀ TÌM RA ĐIỀU ĐỘC ĐÁO THẬT SỰ ẨN CHỨA BÊN TRONG THƯƠNG HIỆU CỦA BẠN