DIGITAL MARKETING

Hãy để các chuyên gia tiếp thị của chúng tôi giúp bạn tạo kết quả ngay lập tức

Chiến lược, chiến dịch của chúng tôi hoàn toàn được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và điều kiện của thị trường mục tiêu. Các dịch vụ digital marketing của chúng tôi bao gồm Google adwords, YouTube, Facebook asds, Instagram, email marketing ..

Mặc dù SEO cần có thời gian để đạt được kết quả, nhưng các chiến dịch quảng cáo trả tiền có được kết quả ngay khi chiến dịch được kích hoạt. Khách hàng của chúng tôi thường chuyển sang quảng cáo trả tiền trên Google, Facebook, Twitter và LinkedIn vì nó cho phép họ có được kết quả và tiếp xúc, dữ liệu ngay lập tức về từ khóa và hiệu quả quảng cáo.

Các nhà quản lý quảng cáo trực tuyến của chúng tôi sẽ quản lý và liên tục tối ưu hóa toàn bộ chiến dịch phải trả tiền và theo dõi khách hàng tiềm năng, yêu cầu chuyển đổi, tỷ lệ thoát cũng như cung cấp cho bạn các báo cáo và phân tích đầy đủ hàng tháng.

 

 

CHÚNG TÔI KHÔNG BÁN DỊCH VỤ, VÀ BẠN KHÔNG PHẢI NGƯỜI MUA DỊCH VỤ
CHÚNG TA LÀ CỘNG SỰ, GIÚP NHAU THỰC HIỆN ĐIỀU CHÚNG TA MONG MUỐN